Akustyka architektoniczna i budowlana

Hałas komunikacyjny

Hałas przemysłowy

Oddziaływanie na środowisko

Pracownia jest firmą z wieloletnim doświadczeniem – od 1993 roku prowadzimy prace w zakresie ochrony przed hałasem, modelowania akustycznego oraz dostarczamy nowatorskich rozwiązań akustycznych – na etapie projektowania i eksploatacji.

Przygotowujemy kompleksowe analizy akustyczne oraz oceny oddziaływania na środowisko. Wykorzystujemy wysokiej klasy przyrządy do pomiarów hałasu oraz specjalistyczne oprogramowanie do modelowania akustycznego stacjonarnych i ruchomych źródeł hałasu (w tym ruchu drogowego). Wykonujemy obliczenia modelowe emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego i doradzamy w zakresie inżynierii dźwięku.

Pomiary hałasu

  • Pomiar i analiza widmowa oraz statystyczna hałasu w środowisku
  • Pomiar hałasu komunikacyjnego oraz skuteczności ekranów
  • Pomiar hałasu przenikającego do pomieszczeń
  • Badanie izolacyjności akustycznej przegród wewnętrznych i zewnętrznych
  • Określenie poziomu mocy akustycznej urządzeń

Modele akustyczne

  • Komputerowe modele akustyczne propagacji i zasięgu oddziaływania hałasu przemysłowego i komunikacyjnego w środowisku. Określenie wartości hałasu skumulowanego w środowisku pochodzącego od różnych źródeł.
  • Identyfikacja głównych źródeł hałasu oraz programy działań naprawczych.
  • Prognoza wyników adaptacji akustycznych.

Rozwiązania akustyczne

  • Koncepcje i projekty techniczne i technologiczne ograniczenia emisji hałasu źródeł do środowiska.
  • Akustyka budowlana i architektoniczna - ocena akustyczna projektów budowlanych oraz własności akustycznych istniejących obiektów.
  • Ekspertyzy akustyczne i konsultacje.

Oceny oddziaływania inwestycji na środowisko

  • Prognozy oddziaływań akustycznych projektowanych inwestycji
  • Karty informacyjne
  • Raporty o oddziaływaniu na środowisko
  • Wnioski IPPC
Do góry