Pomiary hałasu

  • Pomiar i analiza widmowa oraz statystyczna hałasu w środowisku
  • Pomiar hałasu komunikacyjnego oraz skuteczności ekranów
  • Pomiar hałasu przenikającego do pomieszczeń
  • Badanie izolacyjności akustycznej przegród wewnętrznych i zewnętrznych
  • Określenie poziomu mocy akustycznej urządzeń
Do góry