Modele akustyczne

  • Komputerowe modele akustyczne propagacji i zasięgu oddziaływania hałasu przemysłowego i komunikacyjnego w środowisku. Określenie wartości hałasu skumulowanego w środowisku pochodzącego od różnych źródeł.
  • Identyfikacja głównych źródeł hałasu oraz programy działań naprawczych.
  • Prognoza wyników adaptacji akustycznych.
Do góry