• Wykształcenie akustyczne i wieloletnie doświadczenie prowadzących Pracownię w zakresie pomiarów i redukcji hałasu oraz w zakresie ochrony środowiska.

 • Uprawnienia rzeczoznawcy w zakresie ochrony przed hałasem (nr 948 nadane przez MOŚNiL) i biegłego w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko nadane przez Ministra Ochrony Środowiska (nr 0654) i Wojewodę Wielkopolskiego (nr 0023)

 • Członkostwo w Stowarzyszenia Konsultantów Ochrony Środowiska – SKOŚ (członek założyciel).

 • Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu w dziedzinie AKUSTYKA o specjalności: ochrona przed hałasem, akustyka techniczna, budowlana, przemysłowa, komunikacyjna, w środowisku zewnętrznym.

 • Nowoczesna, wzorcowana aparatura cyfrowa klasy 1.

 • Licencjonowane programy komputerowe do modelowania:

  • hałasu źródeł punktowych i linowych (HPZ), 
  • hałasu komunikacyjnego (Traffic Noise),
  • emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego (AERO).
Do góry