• Karty informacyjne i Raporty o oddziaływaniu inwestycji na środowisko.
 • Ekspertyzy oraz konsultacje dla projektantów w zakresie akustyki budowlanej (komfort akustyczny, izolacyjność przegród wewnętrznych i zewnętrznych oraz okien).
 • Zapewnienie komfortu akustycznego pomieszczeń w zależności od wymaganego standardu (mieszkania, biura, sklepy, hale przemysłowe, sale konferencyjne, hale sportowe, itp.).
 • Projekty ograniczenia emisji hałasu do środowiska (ekrany akustyczne, obudowy, tłumiki akustyczne).
 • Modelowanie komputerowe w celu identyfikacji głównych źródeł hałasu oraz określeniu zasięgu oddziaływania hałasu przemysłowego i komunikacyjnego (w tym pojazdów szynowych).
 • Pomiary i ocena hałasu dla potrzeb ochrony środowiska.
 • Modelowanie hałasu turbin wiatrowych. Ustalanie minimalnej odległości projektowanych farm wiatrowych od zabudowy mieszkaniowej na podstawie modelu hałasu skumulowanego.
 • Ekspertyzy co do przewidywanego zakresu zabezpieczeń akustycznych budynków, stanowiące podstawę do oszacowania niezbędnych nakładów w strefie ograniczonego użytkowania lotnisk Krzesiny oraz Ławica w Poznaniu.
 • Modelowanie komputerowe zasięgu emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego w tym pojazdów lekkich i ciężkich.
 • Doradztwo w zakresie inżynierii dźwięku.

 

 • Projekty technologiczne ograniczenia emisji hałasu zakładów i urządzeń do środowiska - ekrany akustyczne, obudowy, tłumiki akustyczne.
 • Projekty akustyczne rozwiązań redukujących poziom hałasu na stanowiskach pracy.
 • Modelowanie komputerowe w celu identyfikacji głównych źródeł hałasu oraz określeniu zasięgu oddziaływania hałasu przemysłowego i komunikacyjnego (pojazdów drogowych i szynowych).
 • Projekty ograniczenia emisji hałasu komunikacyjnego do środowiska (ekrany akustyczne, obudowy, tłumiki akustyczne).
 • Określania zasięgu oddziaływania hałasu komunikacyjnego (w tym pojazdów szynowych) na podstawie modelowania.
 • Wyznaczanie wartości hałasu skumulowanego od wszystkich istniejących źródeł przemysłowych i komunikacyjnych łącznie.
 • Projekty, ekspertyzy akustyczne oraz konsultacje dla projektantów i architektów w zakresie akustyki budowlanej i architektonicznej (komfort akustyczny, izolacyjność przegród wewnętrznych i zewnętrznych oraz okien). Dostosowywanie pomieszczeń oraz zapewnienie komfortu akustycznego w zależności od pełnionej funkcji i wymaganego standardu (mieszkania, biura, sklepy, hale przemysłowe, sale konferencyjne/ szkoleniowe, hale sportowe, itp.).
 • Ekspertyzy co do przewidywanego zakresu zabezpieczeń akustycznych budynku, stanowiące podstawę do oszacowania niezbędnych nakładów, w celu spełnienia podwyższonych wymagań technicznych w strefie obszaru ograniczonego użytkowania lotnisk Krzesiny oraz Ławica w Poznaniu.
 • Karty informacyjne i Raporty o oddziaływaniu inwestycji na środowisko.
 • Wnioski o wydanie pozwoleń zintegrowanych (IPPC).
 • Modelowanie hałasu turbin wiatrowych. Ustalanie miminalnej odległości projektowanych farm wiatrowych od zabudowy mieszkaniowej na podstawie modelu hałasu skumulowanego.
 • Pomiary i ocena hałasu dla potrzeb ochrony środowiska.
 • Modelowanie komputerowe zasięgu emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego w tym pojazdów lekkich i ciężkich.
Do góry