Hałas przemysłowy

  • Projekty technologiczne ograniczenia emisji hałasu zakładów i urządzeń do środowiska - ekrany akustyczne, obudowy, tłumiki akustyczne.
  • Projekty akustyczne rozwiązań redukujących poziom hałasu na stanowiskach pracy.
  • Modelowanie komputerowe w celu identyfikacji głównych źródeł hałasu oraz określeniu zasięgu oddziaływania hałasu przemysłowego i komunikacyjnego (pojazdów drogowych i szynowych).
Do góry