Hałas komunikacyjny

  • Projekty ograniczenia emisji hałasu komunikacyjnego do środowiska (ekrany akustyczne, obudowy, tłumiki akustyczne).
  • Określania zasięgu oddziaływania hałasu komunikacyjnego (w tym pojazdów szynowych) na podstawie modelowania.
  • Wyznaczanie wartości hałasu skumulowanego od wszystkich istniejących źródeł przemysłowych i komunikacyjnych łącznie.
Do góry