Akustyka architektoniczna i budowlana

  • Projekty, ekspertyzy akustyczne oraz konsultacje dla projektantów i architektów w zakresie akustyki budowlanej i architektonicznej (komfort akustyczny, izolacyjność przegród wewnętrznych i zewnętrznych oraz okien). Dostosowywanie pomieszczeń oraz zapewnienie komfortu akustycznego w zależności od pełnionej funkcji i wymaganego standardu (mieszkania, biura, sklepy, hale przemysłowe, sale konferencyjne/ szkoleniowe, hale sportowe, itp.).
  • Ekspertyzy co do przewidywanego zakresu zabezpieczeń akustycznych budynku, stanowiące podstawę do oszacowania niezbędnych nakładów, w celu spełnienia podwyższonych wymagań technicznych w strefie obszaru ograniczonego użytkowania lotnisk Krzesiny oraz Ławica w Poznaniu.
Do góry