Oddziaływanie na środowisko

  • Karty informacyjne i Raporty o oddziaływaniu inwestycji na środowisko.
  • Wnioski o wydanie pozwoleń zintegrowanych (IPPC).
  • Modelowanie hałasu turbin wiatrowych. Ustalanie miminalnej odległości projektowanych farm wiatrowych od zabudowy mieszkaniowej na podstawie modelu hałasu skumulowanego.
  • Pomiary i ocena hałasu dla potrzeb ochrony środowiska.
Do góry