Oddziaływanie na środowisko

  • Przewidywane oddziaływanie hałasu planowanej farmy wiatrowej na środowisko w miejscowosci Radziejów Kujawski. (2013)
  • Budowa trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka w Poznaniu - karta informacyjna przedsięwzięcia i raport do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Miasto Poznań. Zarząd Transportu Miejskiego. (2012)
  • Projektowany punkt do zbierania lub przeładunku odpadów, w tym złomu, w Koninie, Karta informacyjna przedsięwzięcia, Centrozłom Wrocław S. A. (2010)
  • Karta informacyjna i raport do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedłużenia linii tramwajowej z pętli zawady do stacji Poznań Wschód. Miasto Poznań. Zarząd Transportu Miejskiego. (2010)
  • Karta informacyjna i raport do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy dworca/pętli autobusowej i parkingu „parkuj i jedź” przy stacji Poznań Wschód oraz pasa autobusowego w torowisku na odcinku ul. św. Michała – Krańcowa. Miasto Poznań. Zarząd Transportu Miejskiego. (2010)
  • Karta i Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie trasy tramwajowej os. Lecha- Franowo w Poznaniu do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Miasto Poznań. Urząd Miasta Poznania. Zarząd Transportu Miejskiego. (2009)
  • Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanej zajezdni tramwajowej Franowo w Poznaniu do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Architektoniczne Biuro Projektów „AB-Projekt” Tychy. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. (2009)
  • Raport oddziaływania na środowisko. Osiedle Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Branża drogowa i instalacyjna. Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu. (2006)
Do góry