Hałas przemysłowy

 • Wykonanie projektu technologicznego ograniczenia emisji hałasu do środowiska z zakładu EcoPneum w Grodzisku Wlkp. (2013/2014)
 • Analiza emisji hałasu urządzeń chłodniczych stosowanych w typowych obiektach LIDL do środowiska. Model akustyczny. Zlecający: Firma LIDL Polska Sklepy Spożywcze. (2012)
 • Projekt technologiczny ograniczenia emisji hałasu do środowiska z zakładu Philips w Pile w celu spełnienia wymagań środowiskowych, Zlecający: Philips Lighting Poland S.A (2012)
 • Projekt technologiczny ograniczenia emisji hałasu do środowiska z zakładu Philips w Pile przy ul. Kossaka w celu spełnienia wymagań środowiskowych, etap 3: Raport powykonawczy , Zlecający: Philips Lighting Poland S.A. (2012)
 • Powykonawcza ocena hałasu emitowanego przez urządzenia klimatyzacyjno-wentylacyjne zlokalizowane na dachu centrum handlowego OBI w poznaniu oraz przez ruch samochodowy na parkingach i drogach wewnętrznych centrum OBI, Zlecający: TKT Engineering sp. z o.o., oddział Poznań. (2012)
 • Projekt technologiczny ograniczenia emisji hałasu do środowiska z zakładu Philips w Pile w celu spełnienia wymagań środowiskowych. Etap 1. Wskazanie głównych źródeł emisji hałasu z Zakładu do środowiska chronionego na podstawie pomiarów i obliczeń modelowych. Etap 2. Wskazanie rozwiązań redukujących hałas. Zlecający: Philips Lighting Poland S.A. (2011)
 • Analiza propagacji hałasu od urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych instalowanych na dachu rozbudowywanej części Galerii Silesia w Katowicach . Opracowanie dokumentacji branżowej i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Zlecający: TKT Engineering Sp. z o.o. (2012)
 • Projekt akustyczny ekranu chroniącego budynek mieszkalny przed hałasem pochodzącym z terenu oddziału Centrozłomu w Gorzowie Wlkp. Centrozłom Wrocław S.A. (2009)
 • Opracowanie projektu akustycznego rozwiązań redukujących poziom hałasu na stanowiskach pracy w hali F w Zakładzie ENKA w Gorzowie, Zlecający: ENKA Sp. z o.o. (2008)
 • Cementownia Rudniki: wpływ geometrii i konstrukcji ekranu projektowanego przy wentylatorach wyciągowych pieców obrotowych na poziom hałasu w wybranych punktach odniesienia. Możliwość obniżenia kosztów projektowanego ekranu przy zachowaniu jego własnościach akustycznych. Zlecający: PRINŻ Cieszyn. (2008)
 • Problem redukcji hałasu wentylatorów głównego przewietrzenia szybu W-I Kopalni WK Ziemowit w Lędzinach w środowisku chronionym. Zamawiający: Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych "PRINŻ Cieszyn" Sp. Z o.o. (2008)
 • Opracowanie zagadnienia emisji hałasu z terenu zakładu SIGMAKALON DECO POLSKA sp. z o.o. do środowiska do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego. Obiekt: Sigmakalon Deco Polska sp z o.o. we Wrocławiu. (2007)
 • Pomiary kontrolne hałasu przenikającego do środowiska z obiektów CELSA „HUTA OSTROWIEC” po przeprowadzeniu wskazanych adaptacji akustycznych. (2007)
 • Opracowanie koncepcji redukcji emisji hałasu przez Cementownię Rudniki do środowiska na podstawie pomiarów i obliczeń. Obiekt: Cemex Polska Sp. z o.o. Zakład Cementownia Rudniki. (2007)
 • Projekt adaptacji akustycznej oraz pomiary hałasu przenikającego do środowiska z terenu zakładu Rebhan – Opakowania Sp. Z o.o., Plewiska k/Poznania. (2007)
 • Opracowanie zagadnienia emisji hałasu z terenu zakładu Agros Nova w Tymienicach gmina Zduńska Wola do środowiska do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego. (2007)
 • Opracowanie zagadnienia emisji hałasu instalacji do produkcji i przetwórstwa produktów spożywczych z terenu zakładu Agros Nova w Łowiczu do środowiska do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego. (2007)
 • Opracowanie zagadnienia emisji hałasu przez Hutę Szkła Antoninek do środowiska do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego. Obiekt Huta Szkła Antoninek projekt technologiczny. (2007)
 • Opracowanie zagadnień emisji hałasu do środowiska i jego ograniczenia z obiektów Celsa „Huta Ostrowiec” w celu spełnienia wymagań pozwolenia zintegrowanego wg IPPC. (2006)
 • Wyniki okresowych pomiarów hałasu przenikającego do środowiska z terenu Huty Szkła „Antoninek” w Poznaniu, Owens-Illinois Polska S.A. (2006)
 • Opracowanie zagadnienia emisji hałasu przez Zakład Cieplowniczy Plant sp. Z oo. W Ostrowie Wlkp do środowiska. Ocena hałasu przenikającego do środowiska chronionego z terenu kotłowni do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego. (2006)
 • Redukcja hałasu przenikającego do środowiska z terenu zakładu Rebhan – Opakowania Projekt technologiczny adaptacji akustycznych. Zamawiający: Dyrekcja zakładu Rebhan-Opakowania. (2006)
 • Sprawozdanie z pomiarów hałasu przenikającego do środowiska z terenu huty szkła „ANTONINEK”, Zamawiający: Owens-Illinois Polska S.A. Jarosław. (2006)
 • Prognoza Hałasu projektowanej stacji skraplaczy serwerowni QXL zlokalizowanej w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej 90 w budynku Pgk-Centrum 2 wraz z opracowaniem ochrony akustycznej budynku Telekomunikacji Polskiej, Inwestor 111 SERWIS Sp. z o.o., Poznań. (2006)
Do góry