Hałas komunikacyjny

  • Karta informacyjna projektowanej budowy lądowiska śmigłowców ratunkowych dla szpitalnego oddziału ratunkowego Centrum Medycznego HCP wraz z niezbędną infrastrukturą w Parku Jana Pawła II w Poznaniu. (2013)
  • Budowa trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka w Poznaniu - karta informacyjna przedsięwzięcia i raport do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Miasto Poznań. Zarząd Transportu Miejskiego. (2012)
  • Karta informacyjna i raport do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedłużenia linii tramwajowej z pętli zawady do stacji Poznań Wschód. Miasto Poznań. Zarząd Transportu Miejskiego. (2010)
  • Projektowana przebudowa-modernizacja lądowiska dla śmigłowców ratunkowych przy wojewódzkim szpitalu zespolonym w Kaliszu - Karta informacyjna przedsięwzięcia. (2010)
  • Karta informacyjna i raport do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy dworca/pętli autobusowej i parkingu „parkuj i jedź” przy stacji Poznań Wschód oraz pasa autobusowego w torowisku na odcinku ul. św. Michała – Krańcowa. Miasto Poznań. Zarząd Transportu Miejskiego. (2010)
  • Karta i Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie trasy tramwajowej os. Lecha- Franowo w Poznaniu do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Miasto Poznań. Urząd Miasta Poznania. Zarząd Transportu Miejskiego. (2009)
  • Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanej zajezdni tramwajowej Franowo w Poznaniu do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. (2009)
  • Badania i ocena narażenia na hałas lotniczy samolotów F-16 w Zakładach Chemicznych "Luboń". Zakłady Chemiczne "LUBOŃ" Sp. z o.o. (2007)
Do góry